TÜRKİYE KÜLTÜR MİRASLARI

http://www.kulturvarliklari.org Neden Var?

 

Türkiye’de değişik kurumlar Kanuni yükümlülük gereği (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu) veya araştırma amaçlı (Türkiye Bilimler Akademisi, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları) kültür envanteri çalışmaları yapmaktadırlar. Ancak bu kurumların aralarında bir koordinasyon bulunmadığı için bazı işler mükerrer yapılmaktaydı. Ayrıca yapılan çalışmalarda kullanılacak standartlar oluşmadığından, hazırlanan arşivler ve/veya veri tabanlarının ortak kullanımı mümkün değildi.

30.12.2005 imzalanan protokolle bu sakıncaları ortadan kaldıracak kurumlar arası bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Kurulun, çalışmalarında İnternet, koordinasyonu sağlamanın en önemli araçlarından biri olarak öngörülmüştür.

Katılımcı Kurumlar:

Koordinasyon çalışmasına şu anda kültür mirası alanında faaliyet gösteren en önemli dört kurum katılmaktadır:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye Bilimler Akademisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türk Tarih Kurumu

Diğer kurumların da zaman içinde bu çalışmaya katılmalarını bekliyoruz.

Kurulun çalışmalarına TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), servis sağlayıcı olarak destek vermektedir.

 

KÜLTÜREL MİRAS KOORDİNASYON KURULU

Oluşumu

  1. Koordinasyon Kurulu, Katılımcıların temsilcilerinden oluşur.
  2. Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı Koordinasyon Kurulu'nun tabii üyesi ve başkanıdır. Koordinasyon Kurulu Başkanı, Bakanlık dışındaki bir kurumdan olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçer.
  3. Kurulun sekreteryasını Bakanlıktan, tercihen Kültür ve Turizm Bakalığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne mensup bir temsilci yürütür.

Çalışması

  1. Kurul, Katılımcı Kurumların envanter çalışmalarının koordinasyonu için gerekli prosedürü ve standartları belirler. Uygulanmasını takip eder.
  2. Kurul, kültürel miras bilgilerine sahip diğer gerçek veya tüzel kişileri Protokole taraf olmak üzere Katılım Form'unu imzalamaya davet edebilir.
  3. Kurul, uzun dönemde ortak bir "kültürel miras veri tabanı" oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar. Bunun için projeler hazırlayıp uygulayabilir.

Kurul, çalışmalarında kültür varlıklarının korunmasına dair mevzuatı göz önüne alır.