Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti Eskişehir

UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 2013 itibariyle 10. Yılı kutlanacaktır. Bu kapsamda Eskişehir 2013 yılı Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti ilan edilmiştir. Ulusal ve uluslar arası alanda gösteri sanatları, şölenler, doğa ile ilgili etkinlikler, el sanatları, acil koruma gerektiren kültürel miras gibi konularda bilinci arttıracak bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 10. Yılı ve Eskişehir’in 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti İlan Edilmesi

UNESCO’nun 2003 yılında yapılan 32. Genel Konferansı’nın 17 Ekim tarihli oturumunda kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 2013’te 10. Yılı kutlanmaktadır.

2006 yılında yürürlüğe giren ve bugüne kadar 150 devlet tarafından onaylanan Sözleşme, somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan;

a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar; b) Gösteri sanatları; c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; e) El sanatları geleneği alanlarında oluşan kültürel mirasın korunmasını a) Ulusal Envanterler b) Yaşayan İnsan Hazineleri b) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi c) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ç) En İyi Uygulama Örnekleri Listesi gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalarla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAŞKENTİ: ESKİŞEHİR

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler arası Komitesi, 22-29 Kasım 2011 tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasında yapmış olduğu 6. Olağan Toplantısında taraf devletlerden gelen önerilerin ele alındığı 10. Yıl kutlama ve etkinlik program tekliflerini görüşüp karara bağlamış ve Türkiye’nin “2013 yılında Eskişehir’in Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilmesi önerisini de kabul etmiştir. Türkiye bu önerisiyle, Eskişehir’de ulusal ve uluslararası düzeyde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına yönelik bilinci artıracak, Sözleşmenin tanınırlığını ve görünürlüğünü sağlayacak bilimsel ve sanatsal etkinlikler yapacağını duyurmuştur.

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU TARAFINDAN

ÖNERİLEN ETKİNLİKLER:

1) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetler arası Komite çalışmalarına akredite kuruluş olan UNİMA Türkiye Millî Merkezi ile işbirliği hâlinde 22-26 Nisan 2013 tarihlerine ilgili ülkelerden davetli grupların katılımıyla “Kukla ve Karagöz Festivali”, gölge tiyatrosu uzmanların katılımıyla “Gölge Tiyatrosu’nun Geleceği Paneli” ve UNESCO ve Somut Olmayan Kültürel Miras uzmanlarının katılımıyla “Dünya Gölge Tiyatrosunu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Ortak Dosya Olarak Sunma İmkânlarını Değerlendirme Yuvarlak Masa Toplantısı” Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. 2) Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneğini UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Ortak Dosya Olarak Sunma İmkânlarının Araştırılması Çalıştayı, bu geleneği yaşatan 43 ülkenin daveti/katılımıyla 6-9 Mayıs 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. 3) “ Türksoy Üyesi Ülkeler 6. Somut Olmayan Kültürel Miras Semineri”, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 4. UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı sırasında paralel salonlarda “Türksoy Üyesi Ülkeler 1. Eğitim Semineri”, “Türksoy Üyesi Ülkeler 2. Doğal ve Kültürel Miras Semineri”, “Türksoy Üyesi Ülkeler 2. Dünya Belleği Semineri” ile birlikte 1-4 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir.

Kaynak: UNESCO